“علی اکسیر” مدیرعامل خانه مطبوعات هرمزگان شد

هرمزگان/ کلمه نیوز- در پی برگزاری انتخابات هیات رئیسه و دادن رای اعتماد اعضا و ابقاء هیات مدیره، "علی اکسیر" به عنوان مدیرعامل و خزانه دار، "اشرف پورباقری" به عنوان رئیس هیات مدیره جدید،"یعقوب دبیری نژاد" به سمت نایب رئیسی و "سعیده دبیری نژاد" نیزبه سمت منشی هیات مدیره خانه مطبوعات و رسانه‌های استان هرمزگان انتخاب شدند.

گفتنی است؛ از این پس تمامی اسناد و نامه‌نگاری‌های خانه مطبوعات و رسانه های استان هرمزگان تنها با مهر و امضای هیات رییسه وجاهت قانونی خواهد داشت و این گروه نماینده تمامی رسانه‌های استان در تمامی مجامع رسمی خواهند بود.

لازم به ذکر است ؛ تغییرات مذکور با تائید اداره کل فرهنگ و ارشاد هرمزگان در روزنامه رسمی کشور منتشر و ثبت شد.

انتهای پیام/