قیمت مرغ، گوشت سفید و تخم مرغ در بازار/جدول

گروه اقتصادی:در جدول زیر می توانید قیمت انواع گوشت مرغ و دیگر گوشت های سفید اعم از تازه و منجمد و همچنین قیمت تخم مرغ را در بسته بندی های گوناگون مشاهده کنید. این قیمت ها بطور مستمر بروزرسانی می‌شوند تا بتوانیم قیمت‌های بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.   قیمت مرغ، […]

گروه اقتصادی:در جدول زیر می توانید قیمت انواع گوشت مرغ و دیگر گوشت های سفید اعم از تازه و منجمد و همچنین قیمت تخم مرغ را در بسته بندی های گوناگون مشاهده کنید. این قیمت ها بطور مستمر بروزرسانی می‌شوند تا بتوانیم قیمت‌های بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.

 
قیمت مرغ، گوشت سفید و تخم مرغ
عنوان قیمت (تومان)
بازوی کبابی ساده مرغ ۵۴,۷۰۰
بال کبابی ساده مرغ – بدون نوک بال ۵۵,۵۰۰
بلدرچین کامل تازه  ۱۲۳,۰۰۰
بلدرچین منجمد بسته ۱۰۰۰گرمی ۱۲۳,۰۰۰
بلدرچین منجمد بسته ۵۰۰گرمی ۶۰,۰۰۰
بوقلمون بازو ۴۱,۵۰۰
بوقلمون بال  ۳۱,۰۰۰
بوقلمون چرخکرده ۹۲,۵۰۰
بوقلمون ران  ۷۲,۰۰۰
بوقلمون ران با پوست و استخوان  ۸۱,۰۰۰
بوقلمون ساق  ۸۵,۸۰۰
بوقلمون سینه  ۷۴,۵۰۰
بوقلمون فیله ۱۰۷,۰۰۰
بوقلمون گردن  ۳۷,۸۰۰
بوقلمون لاشه کامل یا شقه  ۵۳,۵۰۰
بوقلمون مغز ران  ۱۱۰,۰۰۰
بوقلمون نیم شقه  ۵۳,۰۰۰
پای بوقلمون  ۷,۵۰۰
پای مرغ ۱۲,۰۰۰
تخم بلدرچین ۱۲عددی  ۱۴,۰۰۰
تخم بلدرچین ۱۵عددی  ۱۶,۵۰۰
تخم بلدرچین بسته بندی ۲۴ عددی  ۲۳,۵۰۰
تخم بلدرچین بسته بندی سطلی درب دار ۳۸ تا ۴۲ عددی  ۳۵,۵۰۰
تخم مرغ بسته ۲۰ عددی  ۶۱,۵۰۰
تخم مرغ بسته ۲۴ عددی  ۷۳,۵۰۰
تخم مرغ بسته ۶ عددی  ۱۸,۳۵۰
تخم مرغ بسته ۹ عددی  ۲۷,۵۰۰
تخم مرغ بسته بندی  ۷۹,۸۰۰
تخم مرغ بسته بندی ۱۵ عددی  ۴۶,۰۰۰
تخم مرغ غیر بسته بندی  ۳۶,۹۰۰
جگر پاک شده بوقلمون  ۱۴,۵۰۰
جگر مرغ ۱۴,۰۰۰
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده ۹۱,۸۰۰
دل پاک شده بوقلمون  ۲۰,۵۰۰
دل مرغ پاک کرده ۲۱,۰۰۰
ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق ۷۵,۰۰۰
ران و سینه مرغ بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال ۷۲,۰۰۰
ساق مرغ بدون پوست و سر ساق ۶۰,۰۰۰
سنگدان پاک شده بوقلمون  ۱۷,۰۰۰
سنگدان مرغ ۱۸,۰۰۰
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال ۶۹,۵۰۰
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو ۶۵,۰۰۰
شنیتسل مرغ بدون آرد ۱۱۰,۰۰۰
فیله مرغ ۱,۱۱۵,۰۰۰
گردن مرغ بدون پوست ۲۰,۵۰۰
مخلوط بال و بازو کبابی ساده مرغ ۵۶,۵۰۰
مرغ کامل تازه  ۴۸,۰۰۰
مرغ کامل منجمد  ۴۶,۰۰۰
مغز ران مرغ بدون پوست بدون استخوان ۷۰,۰۰۰