کرمانشاه - کلمه نیوز - بازدید حمیدرضا کرمی فرماندار و سجاد ملایری دادستان استام آباد غرب از موکب های خارج شهر و نظارت بر نحوه خدمات به زائران اباعبدالله احسین(ع)

به گزارش کلمه نیوز، فرماندار و دادستان اسلام آباد غرب در روز پنجشنبه عصر از موکب های خارج شهر اسلام آباد غرب بازدید کردند و از نزدیک ناظر چگونگی خدمت موکب داران به زائرین اباعبدالله الحسین(ع) بودند.