شما نماینده کدام مردم هستید؟ اصلا اهل کجایید؟

گروه سیاسی:سرمربی و رییس سابق فدراسیون کشتی در پستی از نمایندگان مجلس به شدت انتقاد و از علی کریمی حمایت کرد. رسول خادم در پستی نوشت: شما نماینده کدام مردم هستید؟ اصلن کجایی هستید؟ اهل کدام کوی و سرزمینید؟ اهل کدام رسم و مرامید؟اگر شما نماینده واقعی مردم بودید و مطالبات اقشار مختلف مردم را […]

گروه سیاسی:سرمربی و رییس سابق فدراسیون کشتی در پستی از نمایندگان مجلس به شدت انتقاد و از علی کریمی حمایت کرد.
رسول خادم در پستی نوشت: شما نماینده کدام مردم هستید؟ اصلن کجایی هستید؟ اهل کدام کوی و سرزمینید؟ اهل کدام رسم و مرامید؟اگر شما نماینده واقعی مردم بودید و مطالبات اقشار مختلف مردم را دنبال میکردید، مردم در خیابان اعتراض نمیکردند و خون نمیدادند!بلکه این شما بودید که برای پیگیری مطالباتشان فریاد میزدید و گریبان پاره میکردید!اگر مردم به شما بعنوان نماینده واقعی خودشان اعتماد داشتند، دادشان را پیش شما آورده بودند ، نه اینکه جانشان را کف خیابان ببرند!در برابر خدا شرم نمیکنید که بر جایی بعنوان نماینده مردم تکیه زده اید که هیچ خاصیت و توانی در انجام مسئولیت خود ندارید؟!!!وقتی آدمها را یک جوری “خودی” میچینند که آب روی دلشان‌  تکان نخورد ، نتیجه اش میشود مجلسی که هر چه بگوییم هست بجز مجلس نمایندگان مردم!
هر چه بگوییم دارد بجز انگیزه و غیرتِ دفاع و پیگیری خواستِ مردم …!
بعد میگویند چرا مردم علی کریمی  را دنبال میکنند! مردمی که معترضند و جایی و کسی را برای بیان اعتراضشان ندارند ، کسی را که جایگاهی مقبول و قابل اعتماد برایشان داشته باشد و حرفشان را بشنود دنبال میکنند. ولو قهرمانی ملی  و پیشکسوتی در ورزش باشد که هیچ منفعت شخصی هم در دنیای سیاست و در خصوص این اعتراضات ندارد …
چرا نمیخواهید بفهمید که مدتهاست میلیونها نفر از مردم این سرزمین را “غیرخودی” کرده اید و گوشهایتان را از هر جهت برای شنیدنِ مطالباتشان بسته اید؟!!!
به چه کسی باید گفت؟!!!