تلاش برای فراموشی دستاورد‌های رئیسی

گروه سیاسی: روزنامه کیهان در گزارشی مدعی شد اعتراضات بعد از مرگ مهسا امینی حاشیه‌سازی برای فراموشی دستاورد‌های اخیر دولت رییسی و جمهوری‌اسلامی بوده است. به گزارش کیهان، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان موفقیت‌های اخیر جمهوری اسلامی ایران در مسائل مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و شکست‌های دشمن صهیونیستی- آمریکایی باعث عصبانیت محور مخالفین و […]

گروه سیاسی: روزنامه کیهان در گزارشی مدعی شد اعتراضات بعد از مرگ مهسا امینی حاشیه‌سازی برای فراموشی دستاورد‌های اخیر دولت رییسی و جمهوری‌اسلامی بوده است.
به گزارش کیهان، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان موفقیت‌های اخیر جمهوری اسلامی ایران در مسائل مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و شکست‌های دشمن صهیونیستی- آمریکایی باعث عصبانیت محور مخالفین و معاندین نظام اسلامی شده بود. از این رو رژیم صهیونیستی و آمریکا  از طریق فضا‌سازی رسانه ‌ای به‌دنبال حاشیه ‌سازی برای جمهوری اسلامی ایران بودند تا ذهن افکار عمومی جامعه نسبت به موفقیت ایران در یک سال اخیر را شستشو و در نتیجه ادراک تحلیلی جامعه را به سمت تحلیل منفی و ناامید ‌سازی سوق دهد. بنابراین مهسا امینی به عنوان رمز پروژه‌ای درنظر گرفته شد که تمام توان مخالفان جمهوری اسلامی ایران پای کار آن آمدند.