کاهش ۳۰ درصدی مصرف مرغ در پایتخت

گروه اقتصادی: در ابتدای ماه جاری محسن شیراوند، معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، از افزایش نرخ مصوب مرغ از ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان به ۶۳ هزار تومان خبر داد. وی دلیل افزایش نرخ مصوب مرغ را افزایش هزینه‌های تولید و ضرورت آن برای استمرار تولید عنوان کرد.قیمت ۶۳ هزار تومانی برای مرغ، مصوبه ستاد […]

گروه اقتصادی: در ابتدای ماه جاری محسن شیراوند، معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، از افزایش نرخ مصوب مرغ از ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان به ۶۳ هزار تومان خبر داد. وی دلیل افزایش نرخ مصوب مرغ را افزایش هزینه‌های تولید و ضرورت آن برای استمرار تولید عنوان کرد.قیمت ۶۳ هزار تومانی برای مرغ، مصوبه ستاد تنظیم بازار بوده که به تأیید معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی رسید و اعلام شد.

بررسی میدانی اقتصاد آنلاین نشان می‌دهد، کمی بعد از اعلام نرخ مصوب جدید قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ گرم در بازار به محدود نرخ مصوب جدید یعنی ۶۳ هزار تومان رسید و حتی در برخی مناطق به صورت محدود قیمت‌ها بالاتر رفت.اما، از هفته گذشته قیمت مرغ در یک روند نزولی به زیر نرخ مصوب جدید رسید و آنگونه که مهدی یوسف خانی، رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران، گفت: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم برای مصرف‌کننده حداکثر ۶۰ هزار تومان است.وی معتقد است؛ دلیل روند نزولی قیمت مرغ، ناهمخوانی قیمت مصوب جدید با شرایط اقتصادی مردم است.

یوسف‌خانی تصریح کرد: مردم توان مالی خرید مرغ با نرخ هر کیلوگرم ۶۳ هزار تومان را ندارد در نتیجه تقاضا رو به کاهش گذاشته است.رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران در یک مقایسه، میزان تقاضای مصرف مرغ نسبت به ماه‌های اخیر را ۳۰ درصد کمتر عنوان کرد.یوسف‌خانی همچنین قیمت هر کیلوگرم مرغ منجمد تنظیم بازاری در خرده فروشی‌های سطح شهر را از ۴۴ هزار و ۶۰۰ تومان تا ۴۵ هزار تومان اعلام کرد.وی درباره شرایط تأمین و عرضه مرغ در بازار نیز گفت: تأمین و عرضه مرغ نیز کاهش داشته است اما، با توجه به کاهش تقاضا می‌توان گفت، در حال حاضر عرضه متناسب با تقاضا است.

یوسف خانی شرایط حاکم بر بازار را به زیان تولیدکنندگان دانست و نسبت به آینده تولید و بازار مرغ ابراز نگرانی کرد.رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران، افزود: کاهش تقاضا برای خرید مرغ و عدم استقبال از نرخ مصوب جدید در حالی است که، مرغداران با افزایش هزینه تولید مواجه هستند و تولید در بسیاری از واحد‌های مرغداری با زیان همراه است.یوسف خانی افزود: شرط تداوم تولید و تأمین بازار مصرف، صرفه اقتصادی تولیدکننده است که در شرایط کنونی این وضعیت برای صنعت مرغ گوشتی کشور فراهم نیست.