این دارو دروازه ورود به اعتیاد است

‌  هشدار وزارت بهداشت درباره افزایش مصرف ترامادول در بین جوانان بیش از قبل شده است؛ دارویی که پیش از این برای التیام عوارض سوءمصرف مخدر با شدت بالا تجویز می شد حالا یکی از متهمان ردیف اول وارد کردن نوجوانان و جوانان کم سن و سال به دنیای اعتیاد است.مصرف کنندگان از آرامش و خلسه چند ساعته بعد از مصرف ترامادول می گویند و متخصصان از پیامد های جبران ناپذیری که این دارو از خود به جا می گذارد.

گروه ایرنا زندگی – وقتی درد داری، دکتر برایت مورفین تجویز می کند، چقدر آرامش می‌گیری؟ حالا تصور کن که ترامادول، همین آرامش چهاربرابر می کند.» این‌ها را حسام می‌گوید که تجربه خوردن قرص ترامادول را دارد: «همان روز اول فهمیدم که اگر ادامه بدهم، در مدت کوتاهی به آن وابسته می‌شوم برای همین به سختی خودم را از آن جدا کردم» و برای همین هم دیگر مصرف نمی‌کند؛ می‌گوید خودم را از اعتیاد نجات دادم. حسام برایمان تعریف می‌کند که در بین دوستان و رفقایش، ترامادول به قرص مهربانی معروف بوده است؛ از آن مهربانی‌هایی که باعث می‌شود غم و دردشان را یادشان برود و مدام بخوابند: «برای همین است که همه وابسته‌اش می‌شوند؛ خیلی فرقی با اعتیاد با دیگر مواد مخدر ندارد. اعتیاد، همین است دیگر؛ چیزی که نتوانی از آن دل بکنی!» و آن‌ها هم نمی‌توانند.»