استوریِ‌احساسی‌مجری‌معروف‌برای کیان پیرفلک

گروه فرهنگی: علی ضیا، مجری مشهور صداوسیما با انتشار پستی در اینستاگرام خود یاد و خاطره «کیان پیرفلک»، پسری که شب گذشته در ایذه به شهادت رسید را گرامی داشت.علی ضیا در استوری ایسنتاگرام خود نوشت:  

گروه فرهنگی: علی ضیا، مجری مشهور صداوسیما با انتشار پستی در اینستاگرام خود یاد و خاطره «کیان پیرفلک»، پسری که شب گذشته در ایذه به شهادت رسید را گرامی داشت.علی ضیا در استوری ایسنتاگرام خود نوشت: