سارا و نیکای «پایتخت» در ایران اینترنشنال

گروه فرهنگی: کانال تلگرامی چندثانیه، تصاویری از مصاحبه سارا و نیکا فرقانی اصل، بازیگران دوقلوی سریال پایتخت با شبکه ایران اینترنشنال را منتشر کرد!تصویری از مصاحبه سارا و نیکا بازیگران سریال پایتخت با شبکه اینترنشنال را ببینید:

گروه فرهنگی: کانال تلگرامی چندثانیه، تصاویری از مصاحبه سارا و نیکا فرقانی اصل، بازیگران دوقلوی سریال پایتخت با شبکه ایران اینترنشنال را منتشر کرد!تصویری از مصاحبه سارا و نیکا بازیگران سریال پایتخت با شبکه اینترنشنال را ببینید: