سرپرست بهزیستی استان مرکزی:

استفاده از ظرفیت جوانان برای ترویج فرهنگ مبارزه با مواد مخدر ضروری است

مرکزی-کلمه نیوز-سرپرست بهزیستی استان مرکزی گفت: از ظرفیت داوطلبان و امدادگران هلال احمر برای ترویج فرهنگ مبارزه با مواد مخدر باید با برنامه ریزی و آموزش درست استفاده کرد.

محمد زیدوند در ششمین جلسه کمیته فرهنگی و پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی، افزود: از ظرفیت سازمان های داوطلب محور مانند جمعیت هلال احمر و دیگر سازمان هایی که مردم بصورت داوطلبانه حاضر به کمک به حل مشکلات جامعه خود هستند باید بیشتر برای مبارزه با مواد مخدر استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه جوانان بهترین مربی برای فرهنگ‌سازی در حوزه مبارزه با مواد مخدر هستند، ابراز کرد: مربیان باید از بین جوانان انتخاب و آموزش داده شوند؛ چرا که ظرفیت بالای جوانان برای آموزش به هم نسل های خود کمک شایانی به رفع این معضل اجتماعی دارد.

زیدوند گفت: برخی دستگاه های اجرایی مانند شهرداری ها، جمعیت هلال احمر، بهزیستی، کمیته امداد و آموزش و پرورش دارای جامعه هدف مناسب و پررنگی در جامعه هستند که در صورت برنامه ریزی منسجم و آموزش حرفه ای می تواند قدم های محکمی برای ریشه کن شدن اعتیاد در کشور بردارند.

سرپرست بهزیستی استان مرکزی گفت: باید کمیته آگاهی بخشی و کمیته آموزش تخصصی در کارگروه فرهنگی شورای مبارزه با مواد مخدر ایجاد شود و باید به دنبال فعالیت بیشتر اجرایی دستگاه های مرتبط در حوزه فرهنگ‌سازی باشیم و هدف کارگروه های فرهنگی را به سمت فعالیت اجرایی و کاربردی تعین کنیم.