مسوولیت جدید نرجس سلیمانی در شورا

گروه جامعه: نرجس سلیمانی، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران شد. به گزارش اکوایران، روسای کمیسیون‌های ۶ گانه شورای شهر تهران مشخص شدند و نرجس سلیمانی به عنوان رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران انتخاب شد.بر همین اساس، محمد آخوندی به عنوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، نرجس سلیمانی به عنوان […]

گروه جامعه: نرجس سلیمانی، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران شد.
به گزارش اکوایران، روسای کمیسیون‌های ۶ گانه شورای شهر تهران مشخص شدند و نرجس سلیمانی به عنوان رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران انتخاب شد.بر همین اساس، محمد آخوندی به عنوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، نرجس سلیمانی به عنوان رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران، نرگس معدنی‌پور به عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، سید جعفر تشکری هاشمی به عنوان رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران، مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران و مهدی پیرهادی به عنوان رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران انتخاب شدند.
تنها کمیسیونی که رییس آن تغییر کرد کمیسیون نظارت و حقوقی بود. سال گذشته مهدی اقراریان ریاست این کمیسیون را بر عهده داشت .عضو منتقد شورای شهر تهران که دو بار به شهردار اخطار داد در صورتی که به تذکراتش به درستی پاسخ داده نشود اقدام بعدی که طرح سوال است را انجام خواهد داد نتوانست برای دومین سال ریاست کمیسیون حقوقی با ترکیب پرویز سروری ، نرجس سلیمانی را حفظ کند .