پیام تبریک رئیس سبک کیوکوشین KIKO ایران

مرکزی-کلمه نیوز-رئیس سبک کیوکوشین KIKO ایران، آغاز سال ۱۴۰۲هجری شمسی را تبریک گفت.

محمد قاسم حاجی آبادی رئیس سبک کیوکوشین KIKO ایران، آغاز سال ۱۴۰۲هجری شمسی را به خانواده بزرگ کاراته تبریک گفت.

در متن پیام تبریک رئیس سبک کیوکوشین KIKO آمده است :

به نام خداوند قادر و توانا

دگرگونی طبیعت و آمدن بهار فرصتی است برای اندیشیدن انسان به عظمت کیهان و نظم روزگار ، تا خویشتن خود را از نسیان و غفلت رهایی بخشد.

امید دارم ، هم آوایی «نوروز» و شکوه شکفتن در «بهاران» و تقارن آن با ماه پرخیر و برکت «رمضان»، نویدی معنوی برای رشد تعالی ورزشکاران باشد.

از درگاه خداوند متعال سلامتی ،موفقیت و سالی پر از خیر و برکت را برای خانواده بزرگ کاراته درخواست دارم .

محمد قاسم حاجی آبادی رئیس سبک کیوکوشین KIKO ایران
فروردین ۱۴۰۲