دیوارنویسی طلاب قاجاری بر دیواره مسجد- مدرسه فرح‌آباد

ایسنا/مازندران مسجد- مدرسه فرح‌آباد ساری بخشی از مجموعه تاریخی فرح‌آباد است که به دستور شاه‌ عباس کبیر در دوران صفویه بنا شد. نویسنده عالم‌آرای عباسی تاریخ ساخت بنا را ۱۰۲۵ قمری عنوان کرده‌است. این بنا از آجر و ساروج با کف سنگ‌فرش و سقف بام‌پوش سفالی ساخته شد و در گذشته تزییناتی از آجرکاری، گچبری وکاشی‌هایی با نقوش انسانی، جانوری و گیاهی در آن دیده می‌شد.

معماری بنا به شیوه چهار ایوانی بوده و فضای داخلی آن شامل حیاط مرکزی، حجره‌ها، شبستان اصلی، ایوان‌ها، محراب و دو شبستان متصل به ایوان است. در بخش مرکزی حیاط مسجد و پیرامون آن، حجره‌هایی آجری و یک طبقه قرار دارند.

دیوارنویسی طلاب قاجاری بر دیواره مسجد- مدرسه فرح‌آباد

 براساس سفرنامه‌های قاجاری مسجد- مدرسه فرح‌آباد در دوران قاجار به‌عنوان مدرسه مذهبی فعال بود و از حجره‌ها نیز برای زندگی و تحصیل طلاب استفاده می‌شد.

دیوارنویسی طلاب قاجاری بر دیواره مسجد- مدرسه فرح‌آباد

دیوارنویسی طلاب قاجاری بر دیواره مسجد- مدرسه فرح‌آباد

بر روی دیواره بیرونی ۶ حجره دیوارنویسی‌های با خطوط نستعلیق، نسخ، شکسته‌نستعلیق، سیاق و غیره به رنگ سیاه دیده می‌شود.

دیوارنویسی طلاب قاجاری بر دیواره مسجد- مدرسه فرح‌آباد

دیوارنویسی طلاب قاجاری بر دیواره مسجد- مدرسه فرح‌آباد

براساس تاریخ برخی نوشته‌ها، می‌توان دریافت که قدمت این دیوارنویسی‌ها به دوران قاجار بازمی‌گردد. این خطوط به دست طلابی نوشته شده که در حجره‌ها زندگی می‌کردند و بیشتر شامل آیات قرآن، اسامی ائمه، نام صاحب حجره، برخی تاریخ‌ها، اشعار حافظ و روزمره‌نویسی است. تمامی دیوارنویسی‌ها با ظرافت و در فاصله میان آجرها نوشته شده‌اند.

دیوارنویسی طلاب قاجاری بر دیواره مسجد- مدرسه فرح‌آباد

دیوارنویسی طلاب قاجاری بر دیواره مسجد- مدرسه فرح‌آباد

برخی از دیوارنویسی‌ها طی مرمت از بین رفته‌اند و تعدادی نیز در گذر زمان کمرنگ شده‌اند، به همین دلیل متن برخی ناخوانا بوده و تنها تعدادی از آنها بازآفرینی و بازنویسی شده‌است.

دیوارنویسی طلاب قاجاری بر دیواره مسجد- مدرسه فرح‌آباد

انتهای پیام