خانه‌ای با قدمت ۶۰۰ سال در زنجان

ایسنا/زنجان این خانه ۶۰۰ سال قبل توسط فردی به نام ملاعلی که در آن دوران فرد سرشناس و صاحب قدرتی بود، ساخته شده است. ملاعلی پس از ساخت این خانه به ادامه تحصیل پرداخته و به درجه اجتهاد ‌رسید. نایب‌الصدر این خانه را به شرط بازگرداندن از صاحبان خانه می‌خرد و آن را مرکز حکومت خود می‌کند اما خانه را باز نمی‌گرداند؛ پس از سال‌ها و با کشمکش‌های فراوان، خانه‌ مجدد به صاحبان اصلی خود بازمی‌گردد.

خانه‌ای با قدمت ۶۰۰ سال در زنجان

خانه‌ای با قدمت ۶۰۰ سال در زنجان

خانه‌ای با قدمت ۶۰۰ سال در زنجان

خانه‌ای با قدمت ۶۰۰ سال در زنجان

خانه‌ای با قدمت ۶۰۰ سال در زنجان

خانه‌ای با قدمت ۶۰۰ سال در زنجان

خانه‌ای با قدمت ۶۰۰ سال در زنجان

خانه‌ای با قدمت ۶۰۰ سال در زنجان

خانه‌ای با قدمت ۶۰۰ سال در زنجان