راه اندازی بخش تربیت شنیداری مجتمع خدمات بهزیستی فتح المبین با همکاری دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

فارس_ مدیر بهزیستی شهرستان شیراز گفت: در بهزیستی به دنبال هموار نمودن مسیر خدمات رسانی به افراد دارای معلولیت هستیم.

کلمه نیوز_ مدیر بهزیستی شهرستان شیراز گفت: خدمات رسانی به افراد دارای معلولیت یکی از رسالت‌های اصلی سازمان بهزیستی است و دغدغه اصلی مسئولان این سازمان تسهیل در روند این امر و تامین رضایت مددجویان است.

مدیر بهزیستی شیراز در این باره گفت: در بهزیستی به دنبال هموار نمودن مسیر خدمات رسانی به افراد دارای معلولیت هستیم او در ادامه افزود: افراد دارای معلولیت شنوایی طیف وسیعی از مراجعان بهزیستی را تشکیل می دهند. گروهی از این عزیزان از سمعک استفاده می کنند و گروهی دیگر کاشت حلزون انجام داده اند؛ اما به دلیل نقص در شنوایی دچار اختلال تولید بوده و نیازمند خدمت تربیت شنیداری هستند.

مصطفی محسنی بیان داشت: با توجه به اینکه یکی از مباحث رشته های شنوائی سنجی و گفتاردرمانی در دانشکده توانبخشی بحث تربیت شنیداری است، رایزنی هایی انجام شده تا با توجه به پتانسیل موجود در بهزیستی و به منظور استفاده از ظرفیت دانشجویان رشته های فوق، بخش تربیت شنیداری در مجتمع فتح المبین راه اندازی و این خدمت به عزیزان کم شنوا ارائه گردد.