بزودی عملیات اجرایی آرامگاه خانوادگی جدید در بندرعباس آغاز می شود

هرمزگان/ کلمه نیوز-رئیس سازمان مدیریت آرامستان شهرداری بندرعباس بزودی از آغاز اجرای پروژه آرامگاه خانوادگی در نبش غربی بلوار خروجی آرامستان خبر داد.

امید کاردانی در این ارتباط اظهار کرد: طرح اجرای پروژه آرامگاه خانوادگی با توجه به درخواست شهروندان در دستور این مجموعه قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه همه قطعات خانوادگی قدیم رزرو شده، افزود: قطعات خانوادگی جدید با توجه به درخواست مکرر شهروندان این امر بزودی عملیات اجرایی آن آغاز می شود.

این مقام مسئول در خصوص جانمایی آرامگاه خانوادگی جدید ادامه داد: با رعایت و مدیریت از جلوگیری ترافیک در محیط بهشت زهرا(س)، قطعات خانوادگی جدید در نبش غربی بلوار خروجی آرامستان احداث می شود.

رئیس سازمان مدیریت آرامستان شهرداری بندرعباس یادآور شد: در طراحی این پروژه قطعات خانوادگی به دو بخش قطعه ۶ نفره و قطعه ۱۲ نفره تفکیک شده و مسیرهای تردد مابین قطعات، فضای سبز در راستای زیبایی منظر آرامستان ایجاد می شود.

پایان خبر/