در اراک صورت گرفت؛

افتتاح دفتر انجمن اهدای عضو ایرانیان، شعبه استان مرکزی

مرکزی-کلمه نیوز-دفتر انجمن اهدای عضو ایرانیان، شعبه استان مرکزی در اراک افتتاح شد.

مدیرعامل انجمن اهدای عضو استان مرکزی در این آیین گفت: راه‌اندازی این دفتر اتفاق مهمی است که در خاطرها باقی می‌ماند تا مکانی برای ارایه خدمات به اعضای خانواده اهداکنندگان باشد.

دکتر زهرا کمال‌آرا افزود: سالانه ۲۷ هزار نفر در کشور در فهرست انتظار عضو پیوند قرار دارند و در هر یک ساعت، هفت تا ۱۰ نفر نیازمند به پیوند عضو از بین می‌رود.

وی بیان کرد: شاخص اهدای عضو از هر یک‌میلیون نفر جمعیت، ۴۸ درصد اهدا کننده است، اما در ایران، ۱۲ درصد برای اهدای عضو پیشقدم می‌شوند.

کمال آرا ادامه‌ داد: استان مرکزی به علت قرار گرفتن در شاهراه ارتباطی به علت حوادث رانندگی، شاهد مرگ مغزی زیادی است اما در اهدا عضو رتبه پایینی دارد.

رییس دفتر انجمن اهدای عضو استان مرکزی نیز در ادامه این آیین گفت: فقدان انجمن اهدای عضو در استان مرکزی وجود داشت و اکنون افراد متخصص برای شکل‌گیری و ارایه خدمات مطلوب توسط این انجمن پیشقدم شدند.

دکتر محمد جمالیان افزود: استان مرکزی ظرفیت بالایی در ابعاد گوناگون دارد و با کمک و مشارکت خیران، دفتر انجمن اهدای عضو استان تجهیز شد.

وی بیان کرد: این دفتر مکانی خواهد بود تا از خانواده اهداکنندگان و دریافت کنندگان عضو پیوندی حمایت کند.

رییس دفتر انجمن اهدای عضو استان مرکزی ادامه داد: برخی خانواده با ایثار و اهدای عضو نباید سرگردان برای دریافت دارو باشند و شایسته است تدابیر لازم برای رفع این مشکل اندیشیده شود.

دکتر جمالیان افزود: انتظار است شهرداری اراک یک قطعه از گلزار شهدا را برای اهداکنندگان عضو در نظر بگیرد تا بخشی از فرهنگ سازی برای اهدای عضو فراهم شود.