۳۰ فقره ساخت و ساز غیرمجاز در بیضا تخریب شد

فارس_ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا از قلع و قمع 30 بنای غیر مجاز در اراضی کشاورزی روستای ملوسجان این شهرستان خبر داد و گفت: با اجرای حکم تخریب مستحدثات غیر مجاز 37 هزار و 500 مترمربع از اراضی زراعی و باغی این شهرستان آزاد سازی شد.

کلمه نیوز_ صدیقه مویدی با بیان اینکه این اقدام در راستای حفظ کاربری اراضی کشاورزی و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی با هماهنگی و دستور دادستان و همکاری نیروی انتظامی انجام شد تصریح کرد: این ساخت و سازها شامل ۱۶ مورد دیوار کشی، ۶ مورد ساختمان سازی، ۱۰ مورد شالوده و پی کنی غیرمجاز بود.

مویدی اظهار کرد: تعداد ۲۸ فقره در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ به مساحت ۳۵ هزار مترمربع و تعداد دو فقره اجرای احکام ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی به مساحت ۲۵۰۰ مترمربع اجرا شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا با اشاره به اینکه هرگونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ملی برای ساخت ‌و ساز بدون اخذ مجوزهای قانونی ممنوع است، ادامه داد: برای واحدهای صنعتی و تولیدی نیز تغییر کاربری با در نظر گرفتن شرایط زمین و کلاس خاک منطقه و سایر موارد ضروری در اختیار بخش صنعت قرار می‌گیرد.

او تاکید کرد: برای اجرای این قانون، گشت ویژه امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان با شناسایی و پیشگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی برای برخورد با متخلفین ساخت‌ و سازهای غیرمجاز و تفکیک‌های غیرقانونی اقدام می شود.

به گفته این مقام مسئول؛ گزارش‌های مردمی از طریق سامانه ۱۳۱ اخذ و در سریع‌ترین زمان از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی جلوگیری می‌شود.