مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس خبرداد؛

ثبت نام صادرکننده گان برگزیده استانی سال ۱۴۰۲

فارس_ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس اعلام کرد: صادرکنندگان استان فارس تا پایان روز شنبه مورخ ۲۵ آذر ماه سالجاری فرصت دارند مدارک خود را بارگذاری نمایند.

کلمه نیوز_ حمیدرضا ایزدی با اشاره به انتخاب صادرکنندگان نمونه استانی گفت: با اعلام زمان ثبت نام صادرکنندگان از سوی وزارت صمت، متقاضیان شرکت در رویداد انتخاب صادرکننده نمونه سال ۱۴۰۲ می‌توانند جهت شرکت در فرآیند این انتخاب از مورخ ۱۵ آذر ماه لغایت پایان روز شنبه، ۲۵ آذر ماه سالجاری اقدام کنند.

ایزدی افزود: ثبت ‌نام صادرکنندگان متقاضی شرکت در رویداد انتخاب صادر کننده نمونه ملی سال ۱۴۰۲ در سامانهtopexporters.tpo.ir است، که ضرورت دارد؛ صادر کنندگان فعال استان فارس نسبت‌ به بارگذاری اسناد و مدارک مرتبط به استناد شاخص‌های ارزیابی اعلام شده در سامانه مربوطه اقدام نمایند.

وی در پایان گفت: تاریخ فوق الذکر غیرقابل تمدید بوده و پس‌ از پایان مهلت ثبت ‌نام و خوداظهاری متقاضیان، بلافاصله مرحله ارزیابی بنگاه‌های متقاضی و انتخاب برترین‌ها طی فرآیند الکترونیکی آغاز می شود.