رئیس مرکز فنی و حرفه‌ای خمین:

ارایه یک‌ هزار و ۳۲۲ نفر دوره مهارت آموزی در خمین طی سال جاری

مرکزی-کلمه نیوز-رئیس مرکز فنی و حرفه‌ای خمین گفت: یک‌هزار و ۳۲۲ نفر دوره مهارت آموزی امسال در واحد برادران خمین ارایه شد.

مجید نصیری افزود: این در حالی است که طی سال جاری یک‌هزار و ۹۰۰ نفر شرکت کننده در آزمون هماهنگ و آنلاین در بخش برادران شرکت کردند، همچنین ۱۵۸ هزار و ۳۲۷ نفر ساعت آموزش‌های مهارتی از ابتدای امسال تاکنون در واحد برادران این شهرستان نیز ارایه شده است.

وی اظهار کرد: امسال ۱۳ هزار و ۷۶۰ نفر ساعت در پادگان، ۲۳ هزار و ۲۹۳ نفر ساعت در ندامتگاه، ۷۳ هزار و ۶۳۸ نفر ساعت در محیط واقعی کار و ۲۷ هزار و ۶۰۰ نفر ساعت در اصناف، آموزش‌های مهارتی ارایه شد.

رئیس مرکز فنی و حرفه‌ای خمین ادامه داد: آموزش‌های مهارتی ارایه شده شامل ۳۰ هزار و ۵۳۸ نفر ساعت ثابت شهری، سه‌هزار و ۹۵۹ نفر ساعت سیار شهری و۱۲ هزار و ۵۳۹ نفر ساعت در روستا است.

نصیری ابراز کرد: ۱۳۶ هزار و ۶۰۰ نفر ساعت تعهد امسال این واحد بود و در هشت ماه سال جاری ۱۶۹ هزار و ۷۰۰ نفر ساعت آموزش ارایه شد.

وی گفت: هدف از آموزش فنی و حرفه‌ای گسترش توانایی‌ها و دانش افراد جویای کار و حتی افراد شاغل است، ضمن اینکه مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای نسبت به تامین و تربیت نیروی کار ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی، خدمات و ارتقای فرهنگ مهارت‌های فنی جامعه اقدام می‌کند و همچنین در کنار فعالیت آموزشی، تعیین صلاحیت حرفه‌ای افراد متقاضی را نیز انجام می‌دهد.