جلسه تودیع و معارفه اعضای هیأت مدیره گروه ملی صنعتی فولاد ایران برگزار شد

مراسم معارفه وی با حضور دکتر نصرتی رئیس اداره کل سرمایه‌گذاری و امور شرکت‌های بانک ملی ایران، دکتر عمادی ریاست هیأت مدیره و دکتر علی محمدی مدیرعامل و عضو هیأت مدیره گروه ملی صنعتی فولاد ایران، امروز سه شنبه ۱۹ دیماه در دفتر شرکت برگزار و از زحمات دکتر نادر جعفر یوسفی در مدت تصدی این مسئولیت تقدیر بعمل آمد. 

کلمه نیوز – طی حکمی از سوی دکتر نجارزاده مدیرعامل بانک ملی ایران، آقای رضا دریکوند به عضویت موظف هیأت مدیره گروه ملی صنعتی فولاد ایران منصوب گردید.

گفتنی است مراسم معارفه وی با حضور دکتر نصرتی رئیس اداره کل سرمایه‌گذاری و امور شرکت‌های بانک ملی ایران، دکتر عمادی ریاست هیأت مدیره و دکتر علی محمدی مدیرعامل و عضو هیأت مدیره گروه ملی صنعتی فولاد ایران، امروز سه شنبه ۱۹ دیماه در دفتر شرکت برگزار و از زحمات دکتر نادر جعفر یوسفی در مدت تصدی این مسئولیت تقدیر بعمل آمد.