انتصاب نماینده قرارگاه مردمی جنگ نرم خوزستان

خوزستان - نماینده قرارگاه مردمی جنگ نرم استان جبهه ملی همت منصوب شد.

کلمه نیوز – وحید ایمانی مسئول قرارگاه جنگ نرم جبهه ملی همت استان خوزستان طی حکمی مهدی محتشم زاده را به سمت نماینده قرارگاه مردمی جنگ نرم استان منصوب کرد.

انتظار می رود با توجه به شرح وظایف مقرر در مرامنامه، شاهد حرکت های انقلابی و رو به رشدی در برنامه های جبهه ملی همت باشیم.