شما عدم تحمل به لاکتوز دارید یا حساسیت به لبنیات؟

برخی از افراد به دلیل مشکلات گوارشی از مصرف شیر و لبنیات خودداری می کنند و نمی دانند که این مشکلات به دلیل عدم تحمل به لاکتوز یا عدم حساسیت به لبنیات ایجاد می شود که در این مطلب تفاوت این دو کاملا توضیح داده شده است.

گروه ایرنا زندگی – برخی از افراد به دلیل مشکلات گوارشی از مصرف شیر و لبنیات خودداری می کنند و نمی دانند که این مشکلات به دلیل عدم تحمل به لاکتوز یا عدم حساسیت به لبنیات ایجاد می شود که در این مطلب تفاوت این دو کاملا توضیح داده شده است.