آیا در مغز میکروب وجود دارد یا نه؟

میکروب‌ها مجموعه‌ای از باکتری‌ها، قارچ‌ها و ویروس‌ها است که در یک زیستگاه زندگی می‌کنند. حال باید دید این فرضیه که در مغز میکروب وجود دارد، فرض درستی است یا نه؟

گروه ایرنا زندگی – میکروبیوم اصطلاحی است که برای توصیف میکروب‌های موجود در یک منطقه استفاده می‌شود و معمولاً با اندام‌های بدن انسان مانند روده، پوست یا حفره‌های بینی مرتبط است. با این حال، مجموعه‌ای از شواهد وجود دارد که وجود میکروبیوم یعنی همان میکروب در مغز را نشان می‌دهد. ما در اینجا به بیان تحقیقات صورت گرفته در خصوص وجود میکروب در مغز که در سایت helthline  منتشر شده، می‌پردازیم.