مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان مرکزی:

کاهش ۵۰ درصدی سوخت مازوت در سال گذشته

مرکزی-کلمه نیوز-مدیرکل حفاظت ازمحیط زیست استان مرکزی گفت: تا پایان سال ۱۴۰۳ تعداد ایستگاه های سنجش آلودگی به ۱۸ مورد افزایش خواهد داشت که سه برابر وضعیت فعلی است ودر اینصورت اطلاعات هوا با دقت بیشتری قابل بررسی خواهد بود.

یوسف یوسفی در خصوص اقدامات سال گذشته در راستای قانون هوای پاک افزود: قانون هوای پاک درسال ۱۳۹۶ تصویب و برای ۲۲ دستگاه اجرایی وظایف متعددی را تعریف کرده اما ازسال ۹۶ تاکنون درصد پیشرفت اجرای تعهدات این دستگاه‌ها براساس ارزیابی اداراره کل محیط زیست کمتر از ۳۰ درصد ارزیابی شد، بازرسی کل استان درسال ۱۴۰۲ نیز این ارزیابی و نظارت را درچهارچوب قوانین ومقررات انجام داد که ۴۵ مورد ایراد ونواقص اجرایی را اعلام کرد که از طریق کارگروه کاهش آلودگی هوا و این اداره کل با برگزاری ۳ جلسه با حضور کلیه دستگاه‌های متولی و انجام مکاتبات متعد با این ارکان ها موضوع به جد درحال پیگیری می باشد.

وی با اشاره به پایش مستمر صنایع استان و شناسایی صنایع آلاینده ادامه داد: با تلاش شبانه روزی، پایش های مستمر نوع و میزان آلایندگی (بیش از ۳ هزار پایش در سال گذشته) با صدور اخطاریه و اقدامات قانونی انجام شده ( بیش از ۷۰۰ اخطاریه) و احصا‌ هرسه ماه یکبار، لیست صنایع آلاینده با کارتیمی وکارشناسی تنظیم ودرفرآیند قانونی اخذ عوارض سبز قرارگرفته است؛ دراینخصوص صنایع بزرگ مستقر در اطراف اراک وشازند ازجمله ایرالکو ، پالایشگاه ،نیروگاه وپتروشیمی دراین لیست قرارگرفته اند که براساس ماده ۲۷ قانون مالیات برارزش افزوده مشمول عوارض سبز می گردند .

یوسفی بیان کرد: دراین راستا ازابتدای سال ۱۴۰۲ شرکت پتروشیمی شازند نیز علیرغم خروج ازسال ۹۴ تا کنون ، مجدد با موضوع فلرسوزی درلیست قرارگرفت، عوارض سبز پس ازوصول به شهرداری ها ودهیاری های منطقه برمیگردند که براساس تصویب نامه هات وزیران ۵۰ درصد این عوارض بایستی درراستای کاهش آلودگی هوا هزینه شود.

مدیرکل حفاظت ازمحیط زیست استان مرکزی تصریح کرد: مطابق تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون هوای پاک ، واحدهای بزرگ صنعتی موظف به نصب و راه اندازی سامانه پایش آنلاین هستند که متاسفانه این اقدام از سال ۹۶ تاکنون علیرغم پیگیری های قضایی و قانونی نتیجه نداده اما درسال ۱۴۰۲ با پیگیری های مجدد، شبرای راه اندازی سیستم پایش برخط صنایع نیروگاه حرارتی شازند، منجر به عقد قراداد ایجاد سامانه مذکور گردید، این موضوع برای پالایشگاه شازند نیزدرحال پیگیری است و یک واحد صنعتی جدید نیز به این سامانه متصل شد.

یوسفی اضافه کرد: باعنایت به ماده ۱۲ قانون هوای پاک ، صنایع آلاینده استان ومخصوصا نیروگاه حرارتی شازند به مراجع قضایی نیز معرفی شده اند و درخواست اعمال ماده ۶۸۸ (تهدید علیه بهداشت عمومی) در سال گذشته و سال جاری شده است، همچنین در راستای اجرای همین ماده پیگیری‌های لازم و جهت تعطیلی این نیروگاه از ریاست سازمان محیط زیست درخواست شد.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری جلسات کارگروه کاهش آلودگی هوا،کارگروه اضطرار وکارگروه ماده ۱۴ قانون هوای پاک نیز اضافه کرد: درسال گذشته تعداد۸ جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوا ، ۲۸جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوا و ۷جلسه ماده ۱۴ تشکیل و متناسب با شرایط زمانی تصمیمات لازم اتخاذ و به دستگاه‌های مختلف در این راستا ابلاغ وپیگیری شد، لازم بذکراست کارگروه ماده ۱۴ برای اولین بار از سال ۱۳۹۶ تا کنون تشکیل و برای انتقال و یا تغییر فرآیند ویا اعمال ماده ۱۴ قانون درخصوص نیروگاه حراراتی شازند،ایرالکو ، پالایشگاه ، صنوف مزاحم آلاینده درون شهر ، واحدهای ذوب فلزات تصمیم گیری شد و ازجمله مهمترین موارد می توان به تصمیمات خوب کارگروه برای تسریع در تکمیل واحدآندسازی ایرالکو دریک برنامه زمانی ۱۵ ماهه ویا انتقال ۱۰۰ واحد ذوب فلزات به خارج از شعاع ۳۰ کیلومتری اراک اشاره کرد.

مدیرکل حفاظت ازمحیط زیست استان مرکزی پیگیری پلمب وتوقف واحدهای آلاینده را اقدامی دیگر برشمرد و گفت: علاوه برمکاتبات عدیده برای کاهش مصرف سوخت مازوت و حتی ارسال درخواست تعطیلی نیروگاه شازند به معاون رئیس جمهور و ریاست سازمان حفاظت محیط زیست در چهارچوب تبصره ۱ ماده ۱۲ قانون هوای پاک، برای پلمب ۴۰ واحد آلاینده غیر مجاز بویژه واحد‌های ذوب ضایعات، برای توقف عملیات وپلمب ۱۱ واحدمعدنی شن وماسه اطراف اراک ، توقف فعالیت قسمت های آلاینده بعضی از صنایع پیگیری های قضایی انجام وبا دستور دادستان پلمب شدند.

یوسفی در ادامه به افزایش ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای استان اشاره کرد و افزود: هرچند وجود اطلاعات آلودگی هوا ازجمله ضروریات برای تصمیم گیری است واین اطلاعات با پراکنش مناسب ایستگاههای سنجش آلودگی هوا در شهرهاواطراف آنها بدست می آید اما ازدهه ۸۰ تاکنون ۶ ایستگاه سنجش آلودگی هوا دراستان وجود داشته(۴ ایستگاه دراراک ، یک ایستگاه شازند ویک ایستگاه درساوه ) وبرخلاف سایر کلانشهرها تاکنون مشارکتی ازسوی شهرداری اراک برای اضافه کردن ایستگاه وجودنداشت اما با تصویب کارگروه شده ۵ ایستگاه دیگر دراراک توسط شهرداری خرید ونصب گردد که هماهنگی در عقد قرارداد دانشگاه اراک با شهرداری اراک جهت اجرای پروژه مکان یابی ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا منعقد ودرحال مطالعه است و این موارد بشدت ازسوی این اداره کل ودستگاه‌های نظارتی استان هم درحال پیگیری است.

وی اضافه کرد: با پیگیری های اداره کل ، یک ایستگاه نیز در محل پالایشگاه شازند وجود داشت که تاکنون راه اندازی نشده بود و بزودی در مدارقرارمی گیرد، از طریق خرید از منابع اعتبارات ملی یک ایستگاه نیز در شهردلیجان خریداری وراه اندازی شد.

یوسفی تاکید کرد: براساس مصوبات کارگروه ماده ۱۴مقرر گردیده سه ایستگاه دیگر نیز ازطریق مسولیت های اجتماعی واحدهای صنعتی بزرگ استان برای اطراف شهر اراک خریداری ونصب گردد وهمچنین بر اساس مصوبات کارگروه کاهش آلودگی هوا مقرر شد ۵ ایستگاه از طریق شهرداری اراک نصب و راه اندازی شود، بنابراین تا پایان سال ۱۴۰۳ تعداد ایستگاه‌ها به ۱۸ مورد افزایش خواهد داشت که سه برابر وضعیت فعلی است ودر اینصورت اطلاعات هوا با دقت بیشتری قابل بررسی خواهد بود .

مدیرکل حفاظت ازمحیط زیست استان مرکزی اظهار داشت: ازسال ۱۳۹۶ تاکنون فقط یک مطالعه برای لیست سیاهه انتشار ازطریق مراجع دانشگاهی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه شده که مبنای این لیست محاسبه میزان آلودگی ناشی از سوخت های فسیلی بوده که البته درآن زمان نیروگاه حرارتی شازند مصرف مازوت نداشته اما با پیگیری انجام شده ومساعدت استانداری مرکزی وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی مبلغ یک میلیارد تومان اعتبار جهت بروز رسانی طرح سیاهه انتشار آلودگی هوای اراک به اداره کل محیط زیست تخصیص داده شده که با انتخاب دانشگاه اراک بعنوان مشاور امیدواریم تاپایان تابستان لیست جدید و بروزشده ای از سهم هرکدام از صنایع ، خودروها ومصارف گاز شهری دراختیار قرار بگیرد .

یوسفی بازنگری طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک را اقدامی دیگر برشمرد و تاکید کرد: ازابتدای سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۰ جلسه کارشناسی و کارگروه جهت نهایی سازی سناریوهای طرح کاهش آلودگی هوای اراک وبازنگری قوانین مختص آلودگی هوای کلانشهراراک برگزار شده ونتیجه این جلسات درقالب یک برنامه مدون با نام راهکارهای کاهش آلودگی هوای اراک همراه با جدول پروژه های ملی واستانی به کارگروه زیربنایی و شورای برنامه ریزی استان جهت تصویب نهایی ارائه شده است.

وی در خصوص مصرف مازوت نیز ادامه داد: متاسفانه درسال ۱۴۰۱ ودر یک دوره زمانی ۱۱۶ روزه حدود۷۰۰ میلیون لیتر مازوت درنیروگاه حرارتی شازند سوخته شد اما درسال ۱۴۰۲ با پیگیری های این اداره کل ، استاندار ومعاون هماهنگی امورعمرانی ومسئولان قضایی ،سمن های استان ومدیران دستگاههای مسول ازجمله شرکت گاز ، نیروگاه وفرمانداران و نمایندگان مجلس ، درنهایت مصرف سوخت مازوت به ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافت؛ البته تعداد روزهای آلاینده با گاز دی اکسید گوگرد به دلیل تغییر استاندارها و سختگیرانه تر شدن آن افزایش یافت.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان مرکزی تصریح کرد: باعنایت به اینکه حدود۷۰۰ هکتار باغات سنجان وکرهرود به عنوان ریه تنفسی شهر اراک عمل می کند، با پیگیری اداره کل وسمن های فعال استان کمیته ویژه‌ای تشکیل شد که برای این موضوع ۱۲ مصوبه به کارگروه کاهش آلودگی هوا پیشنهاد داد وپس از تصویب درحال پیگیری است، این کمیته ۳ جلسه دیگر نیز درسال گذشته تشکیل داده واکنون نیز به عنوان یک موضوع جدی واساسی احیای باغات سنجان و کرهرود درحال پیگیری است.