مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی:

تامین برق موتور پمپ های کشاورزی استان مرکزی با احداث نیروگاه خورشیدی

مرکزی-کلمه نیوز-مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت: تامین بیش از ۵۰۰ کیلووات برق موتور پمپ های کشاورزی استان مرکزی با احداث ۵ نیروگاه خورشیدی در راستای اجرای طرح «نهضت تولید محصول سبز با برق سبز» محقق شد که از این تعداد ۴ مزرعه در شهرستان ساوه و یک مزرعه در اراک واقع شده است .

محمود محمودی افزود: عدم قطع برق موتور پمپهای کشاورزی در صورت احداث نیروگاه خورشیدی جهت مدیریت مصرف با تامین برق از تجدیدپذیرها است یکی از مشوق های در نظر گرفته شده توسط وزارت نیرو است .

وی بیان کرد: کشاورزانی که دارای پست اختصاصی هستند و در صورت همکاری با شرکت توزیع نیروی برق از طریق احداث و بهره برداری از نیروگاه های تجدیدپذیر‌(خورشیدی) با ظرفیت ۸۰درصد دیماند مصرفی چاه کشاورزی و با احداث نیروگاه، برق مصرفی خود را تامین کنند از کل محدودیت‌های مدیریت بار(از ابتدای خرداد تا پایان شهریور)از شمول برنامه های مدیریت بار خارج خواهند شد.

محمودی گفت: استفاده از پنل های خورشیدی در صنایع کشاورزی و دامداری مانند گلخانه‌ها و مرغداری ها، علاوه بر تامین برق، به افزایش راندمان مصرف آب و استفاده بهینه از زمین های کشاورزی ، کمک شایانی خواهد کرد.

وی افزود: در راستای دستیابی به توسعه پایدار، کشاورزان و دامداران در بسیاری از موارد می توانند برق نیز تولید کنند و این موضوع با نصب سامانه های خورشیدی بر روی زمین کشاورزی یا سقف گلخانه و دامداری و به طرق مختلف قابل انجام است. کشاورزان و دامداران می توانند، با فروش برق تولیدشده به وزارت نیرو (ساتبا)، علاوه بر بهره‌وری بیشتر و حفظ محیط‌زیست، موجب درآمدزایی بیشتر زمین های خود شوند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی بیان کرد: این فرصت در بسیاری از کشورهای دنیا آزموده شده است و هم‌زمان با تولید برق پاک، شرایط اصلاح برخی از عوامل زیست‌محیطی از جمله کاهش آلودگی هوا، کنترل فرسایش خاک و تثبیت آن نیز به وجود خواهد آمد.