بازنگری طرح های هادی روستایی به روستای قلات شهرستان شیراز رسید

فارس_ نشست هماهنگی و کارشناسی بازنگری طرح هادی روستای قلات با حضور دهیار، شورای اسلامی روستای قلات و نماینده بخشداری و ادارات مختلف در محل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شیراز برگزار شد.

کلمه نیوز_ محسن ابراهیمی مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شیراز و جعفری معاونت فنی و اجرایی اجرایی انقلاب اسلامی شیراز و کارشناسان فنی در این نشست حضور داشتند و موضوعات مرتبط با طرح هادی این روستا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

ابراهیمی با اشاره به اهمیت روستای قلات و گردشگر پذیر بودن این روستا یادآور شد: قلات یکی از روستاهای دارای پیشینه تاریخی در نزدیکی کلان شهر شیراز است و از همه ظرفیت های قانونی برای توسعه این روستا بهره گیری می شود.

مدیر بنیاد مسکن شهرستان شیراز اضافه کرد: بازنگری طرح هادی روستای قلات زمینه ساز افزایش رونق اقتصادی و تامین معیشت در این روستا و افزایش انگیزه ماندگاری روستاییان و کاهش مهاجرت است.

ابراهیمی همچنین در ادامه با ارائه گزارشی از اجرای طرح های عمران روستایی در شهرستان شیراز گفت: اجرای طرح بهسازی معابر ۲۰ روستا با اعتبار ۲۷۵ هزار میلیون ریال ، بازنگری طرح هادی ۱۲ روستای شهرستان شیراز با اعتباری بالغ بر ۲۶هزار و ۴۰۰ میلیون ریال ، واگذاری و تعیین تکلیف بیش از ۱۰۰ قطعه زمین به جوانان فاقد مسکن و افراد واجد شرایط در روستاهای شهرستان از جمله عملکردهای بنیاد مسکن در این شهرستان است.