قیمت لیر ترکیه امروز ۲۱ خرداد ۱۴۰۳

گروه اقتصادی:قیمت لیر ترکیه امروز دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ تا این لحظه با نرخ هزار و ۸۱۰ تومان معامله شد. به گزارش تجارت‌نیوز، امروز دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ قیمت لیر ترکیه، با رقم هزار و ۸۱۰ تومان به ثبت رسیده است. گفتنی‌ است لیر ترکیه امروز در بیشترین مقدار با قیمت هزار و ۸۲۰ تومان […]

گروه اقتصادی:قیمت لیر ترکیه امروز دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ تا این لحظه با نرخ هزار و ۸۱۰ تومان معامله شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، امروز دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ قیمت لیر ترکیه، با رقم هزار و ۸۱۰ تومان به ثبت رسیده است. گفتنی‌ است لیر ترکیه امروز در بیشترین مقدار با قیمت هزار و ۸۲۰ تومان و در کمترین مقدار با قیمت هزار و ۸۱۰ تومان معامله شد.