زیبا کرمعلی با این عکس، خودش را سوژه کرد!

گروه فرهنگی: استوری زیبا کرمعلی، هنرمند سرشناس با یک استایل عجیب و غریب طی ساعات اخیر پربازدید شد.    

گروه فرهنگی: استوری زیبا کرمعلی، هنرمند سرشناس با یک استایل عجیب و غریب طی ساعات اخیر پربازدید شد.

 

زیبا کرمعلی با این عکس، خودش را سوژه عالم کرد!
زیبا کرمعلی با این عکس، خودش را سوژه عالم کرد!