گزارش تصویری: حضور مردم فراشبند در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳

کلمه نیوز_ مردم فراشبند در مرحله دوم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۳ شرکت کردند. خبرنگار؛ فاطمه شعبانی

کلمه نیوز_ مردم فراشبند در مرحله دوم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۳ شرکت کردند.

خبرنگار؛ فاطمه شعبانی