چرا زنان بیشتر از مردان سرما را احساس می کنند؟

دمای پوست زنان به خصوص در دست‌هایشان پایین‌تر است، که ممکن است باعث شود احساس سردی بیشتری نسبت به مردان داشته باشند

گروه ایرنا زندگی- حتما برای شما هم پیش آمده که در یک اتاق، در یک زمان، ممکن است آقایان بخواهند کولر را راه اندازی کنند، در حالی که خانم ها ترجیح می دهند از سیستم های گرمایشی استفاده کنند. در یک مطالعه علیمی این موضوع بررسی شده که طی آن دریافته است که ترجیحات دما ممکن است بسته به جنسیت متفاوت باشد. به طور کلی، مردان محیط های خنک تر را ترجیح می دهند در حالی که زنان اغلب محیط های گرم تر را ترجیح می دهند. پس چرا زنان بیشتر از مردان احساس سرما می کنند؟