رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی:

افزایش بیماران قلبی حوزه اورژانس های پیش بیمارستانی و بیمارستانی شهرستان اراک

مرکزی-کلمه نیوز-رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گفت: طی سه روز گذشته ۶۷۶ نفر بیمار قلبی و تنفسی در اراک خدمات بیمارستانی و پیش بیمارستانی دریافت کرده‌اند.

بهروز ایران نژاد افزود: در این بازه زمانی تعداد ۳۷ بیمار قلبی و ۱۹ بیمار تنفسی طی سه روز گذشته از اورژانس ۱۱۵ در اراک خدمات دریافت کرده اند.

وی در ادامه گفت: تعداد ۶۲۰ نفر نیز به اورژانس بیمارستان‌ها مراجعه کرده‌اند که از این تعداد ۴۱۸ بیمار تنفسی و ۲۰۲ بیمار قلبی بوده اند.

ایران نژاد در پایان افزود: تعداد بیماران قلبی حوزه اورژانس ۱۱۵ و مراجعه کننده به اورژانس مراکز درمانی نسبت به مدت مشابه هفته قبل به ترتیب ۲۳ درصد و ۷ درصد افزایش را نشان می دهند.