۲۵۰ هکتار از اراضی زراعی کوار به زیر کشت چغندر

فارس_ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوار گفت: چغندر بهاره که از اوایل فروردین ماه شروع به کشت شده در اواسط تیرماه نیز به پایان رسید.

کلمه نیوز_ عبدالرسول جوکار گفت: این محصول که هر ساله در فصل بهار و پاییز کشت می‌شود از طرح‌های حمایتی نظیر عقد قرارداد کشت تامین بخشی از نهاده‌ها خرید تضمینی نظارت مستمر کارشناسان نیز برخورد دار است.

وی افزود: بیشترین رقم کشت شده در این منطقه شامل؛ ناگانو و موریل می‌باشد که متناسب بودن این ارقام با اقلیم شهرستان و بالاتر بودن میانگین عملکرد تحمل به شورید اصلاح خاک به صورت تناوب با گیاهان دیگر از مزایای کشت این ارقام در منطقه می‌باشد.