ماجرای کتک خوردن امین زندگانی از همسرش

گروه فرهنگی: امین زندگانی در برنامه «شب آهنگی» با اجرای حامد آهنگی از ماجرای کتک خوردنش از همسرش، الیکا عبدالرزاقی گفت. او در جواب این سوال که تا به حال از همسرت کتک خورده‌ای، گفت بله و ادامه داد: «من شوخی کردم اما او جدی زد. نقش پلیس را بازی می‌کردم و یکی از این […]

گروه فرهنگی: امین زندگانی در برنامه «شب آهنگی» با اجرای حامد آهنگی از ماجرای کتک خوردنش از همسرش، الیکا عبدالرزاقی گفت. او در جواب این سوال که تا به حال از همسرت کتک خورده‌ای، گفت بله و ادامه داد: «من شوخی کردم اما او جدی زد. نقش پلیس را بازی می‌کردم و یکی از این چیزهایی که برق دارد، دستم امانت بود و خیلی دلم می‌خواست روی یک نفر امتحانش کنم.» 

زندگانی در جواب آهنگی که پرسید خانمت را برای این کار انتخاب کردی، گفت: «می‌خواستم او هم تجربه کند. هی اصرار می‌کردم که جان من بگذار یک دانه بزنم، می‌گفت چرا؟! اصلا به خودت بزن! می‌گفتم کیف نمی‌دهد. همان‌طور که داشتم می‌گفتم تجربه‌اش خوب است و جان من و فقط یک دانه و او می‌گفت نه، زدم! زدم و آن صحنه بروسلی را دیده‌اید که روی هوا بلند می‌شود، او هم زد و من به پنجره آشپزخانه چسبیدم. بعد من یک زمان طولانی به جای تردمیل، دور خانه می‌دویم که لاغر شوم چون الیکا دنبالم بود.»