اجرای پروژه احداث هلالی های آبگیر در شهرستان جاسک

هرمزگان/ کلمه نیوز رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان جاسک از اجرای پروژه احداث هلالی های آبگیر در سطح مرتع سران این شهرستان با مشارکت سرمایه گذار بخش خصوصی خبر داد.

اسلام بهرامی گفت : مرتع سران از توابع بخش مرکزی این شهرستان می باشد که با مشارکت سرمایه گذار بخش خصوصی، پروژه احداث هلالی های آبگیر در سطح ۱۴ هکتار از این مرتع در سطح حوزه آبخیز منطقه به منظور نفوذ آب باران قبل از پیوستن به شبکه آبراهه اجرا گردید.

وی افزود : نفوذ آب باران، کاهش فرسایش خاک، احیای مراتع و تقویت پوشش گیاهی و کنترل سیل حوزه از اهداف اصلی این پروژه به شمار می رود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان جاسک عنوان کرد : تهیه و اجرای طرح های مرتعداری با مشارکت مرتعداران از اولویت های اصلی این اداره بوده که در کنار اقتصادی نمودن مراتع موجب حفاظت و احیای این مراتع خواهد شد.

انتهای پیام/