سرپرست معاونت پارلمانی، حقوقی و امور استان‌های وزارت ورزش و جوانان:

سرانه ورزشی استان مرکزی ۹۶ صدم درصد است

مرکزی-کلمه نیوز-میرهادی قره سیدرومیانی سرپرست معاونت پارلمانی، حقوقی و امور استان‌های وزارت ورزش و جوانان در آیین تودیع و معارفه مدیر کل ورزش و جوانان استان مرکزی در اراک گفت: سرانه ورزشی استان مرکزی ۹۶ صدم درصد است که بالاترین سرانه را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: سیاست کشور بر اعتماد به جوانان و سپردن مدیریت ها به آنها است
همدلی که در مدیران ارشد اجرایی وجود دارد استان مرکزی را بیش از پیش می تواند به عنوان سکاندار ورزش کشور پیش ببرد.

سرپرست معاونت پارلمانی، حقوقی و امور استان‌های وزارت ورزش و جوانان اظهار کرد: پیشنهادات نخبگان در کارگروه های وزرات ورزش ره پیگیری خواهیم کرد و آمایش سرزمین که برای استان های مختلف در نظر گرفته شده باعث رشد و پیشرفت استان مرکزی خواهد بود.