دیدار خداحافظی سفیر برزیل در ایران با امیرعبداللهیان

به گزارش ایسنا، لودمار  گونسالوس آگیلار نتو سفیر برزیل در کشورمان در خاتمه ماموریت خود در جمهوری اسلامی ایران امروز با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه دیدار و خداحافظی کرد انتهای پیام

به گزارش ایسنا، لودمار  گونسالوس آگیلار نتو سفیر برزیل در کشورمان در خاتمه ماموریت خود در جمهوری اسلامی ایران امروز با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه دیدار و خداحافظی کرد

انتهای پیام