رئیس کمیته امداد اراک منطقه دو خبرداد؛

پرداخت بیش از ۲۰۸میلیون تومان کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان و دانشجویان

مرکزی-کلمه نیوز-رئیس کمیته امداد اراک منطقه دو از پرداخت ۲۰۸میلیون و۶۰۰هزارتومان کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان و دانش آموزان در ۱۱ماهه سال گذشته خبرداد.

ولی اله عروجی نیا، ضمن اشاره به نقش مهم و اساسی تحصیل و سواد آموزی در اجتماع گفت:در ۱۱ماهه سال گذشته ۲۰۸میلیون و ۶۰۰هزارتومان کمک هزینه به ۲۰۱۷دانش آموز و دانشجو اعطاء شد.

وی خاطرنشان کرد: در ۱۱ماهه سال گذشته به ۱۱۳دانشجو نیز۲۱میلیون و۷۰۰هزارتومان شهریه پرداخت شده است.

عروجی در پایان اظهار امیدواری کرد: در سال جدید به دانشجویان و دانش آموزان بیشتری خدمت رسانی شود.