سرپرست ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان هرمزگان خبرداد:

آغاز داوری مرحله استانی رواق های برتر چهارمین رویداد ملی فهما در هرمزگان

هرمزگان/ کلمه نیوز-  سرپرست ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان هرمزگان گفت: داوری مرحله استانی رواق های برتر چهارمین رویداد ملی فهما با حضور سرپرست و کارشناسان ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد هرمزگان در بندرعباس آغاز شد.

اسلام خواجه یی اظهار کرد: داوری این مرحله به منظور ارزیابی فعالیت های کانون های معرفی شده به مرحله استانی رویداد ملی فهما برای معرفی به ستاد کشور و رقابت با کانون های برتر در سطح ملی صورت گرفت.

وی افزود: ۶۲ کانون فرهنگی هنری مساجد استان هرمزگان که به مرحله استانی معرفی شده و فعالیت های خود را در رواق های ۱۲ گانه سامانه بچه های مسجد ثبت کرده بودند توسط کمیته داوری مورد ارزیابی قرار می گیرند.

سرپرست ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان هرمزگان ادامه داد: این کانون ها فعالیت های خود را در قالب رویداد ملی فهما در سه شبستان و ۱۲ رواق در سامانه بچه های مسجد به ثبت رسانده بودند و پس از کسب امتیاز لازم به مرحله استانی راه یافتند.

وی گفت: پس از ارزیابی توسط کمیته داوری در نهایت ۳۰ کانون به عنوان کانون های برگزیده استانی انتخاب و برای رقابت با کانون های منتخب ملی به ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور معرفی می شوند.

خواجه یی افزود: سامانه بچه های مسجد در چهارمین رویداد ملی فهما شامل سه شبستان فرهنگ و هنر و نوآوری است که شبستان فرهنگ شامل پنج رواق نور، دانش، رسانه، همدلی و کتاب، شبستان هنر شامل رواق ها ترنج، سرود، فیلم، نمایش و قلم و نیز شبستان نوآوری دو رواق فناوری و کارآفرینی را در بردارد.

وی عنوان کرد: کانون های برگزیده استانی تا هفتم مهرماه جاری فرصت دارند با مراجعه به سامانه بچه های مسجد، مستندات ویژه برای ارزیابی در سطح ملی را بارگذاری کنند.

گفتنی است؛ یکهزار و ۶۳ کانون فرهنگی هنری با مجوز رسمی ستاد هماهنگی کانون های مساجد کشور در سطح مساجد شهری و روستایی استان هرمزگان راه اندازی شده است.

پایان خبر/