بازدید و بررسی از پیشرفت فیزیکی مزرعه ۸ تنی میگوی وانامی در روستای چاه طلا در شهرستان خنج 

فارس_ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خنج گفت: در تاریخ هفتم آذر ماه مرتضی موسوی رئیس اداره تکثیر و پرورش آبزیان به همراه کارشناس مسئول فنی آبزی پروری و معاون فنی مدیریت جهاد کشاورزی از مزرعه 8 تنی میگوی وانامی در روستای چاه طلا بازدید کرد.

کلمه نیوز_ علی علی پور با بیان اینکه پرورش میگوی آب شور یکی از ظرفیت های سرمایه گذاری در شهرستان است، تصریح کرد: در این بازدید چالش ها و مشکلات ۱۰۰ هکتاری میگوی وانامی که گامی موثر در تولید و اشتغال زایی و امنیت غذایی می باشد مورد بررسی قرار گرفت.

این مقام مسئول اظهار کرد: با توجه به اجرائی شدن پرورش میگوی آب شور به صورت پایلوت در شهرستان و نتیجه ی قابل قبول، این پروژه ی عظیم می تواند به عنوان اولین طرح در کشور با بهره برداری از آب های شور داخلی عنوان شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ادامه داد: مطالعات فنی تخصصی اعم از شرایط زیستی و آنالیز فیزیکوشیمیایی آب و خاک آن صورت گرفته و شرایط لازم جهت اجرای طرح، مناسب و ایده آل می باشد.

به گفته وی؛ شهرستان خنج به عنوان اولین شهرستان در استان فارس موفق به اخذ پروانه تاسیس میگوی آب شور با استفاده از آب های داخلی نموده است و این گام عظیم زمینه لازم جهت عملیاتی نمودن سایت ۱۰۰ هکتاری فراهم نموده است.