رییس اداره دامپزشکی تفرش:

کشف بیش از ۶۰۰ ویال داروی دامی از یک مرکز فروش غیر مجاز در تفرش

دکتر رضا رضایی در این خصوص گفت: در جریان بازرسی های دامپزشکی تفرش تعداد ۶۵۰ ویال انواع داروی دامپزشکی به ارزش تقریبی ۲۵۰ ملیون ریال که به صورت غیرمجاز و خارج از شبکه توزیع عرضه می شد در یک فروشگاه سموم و بذر کشاورزی شناسایی و ضبط شد و برای تعیین تکلیف به دامپزشکی شهرستان […]

دکتر رضا رضایی در این خصوص گفت: در جریان بازرسی های دامپزشکی تفرش تعداد ۶۵۰ ویال انواع داروی دامپزشکی به ارزش تقریبی ۲۵۰ ملیون ریال که به صورت غیرمجاز و خارج از شبکه توزیع عرضه می شد در یک فروشگاه سموم و بذر کشاورزی شناسایی و ضبط شد و برای تعیین تکلیف به دامپزشکی شهرستان منتقل شد.

وی افزود: پس از تشکیل پرونده و پیگیری از طریق مراجع محترم قضایی، مقداری از این داروها که تاریخ منقضی بودند معدوم سازی و مابقی به نفع دولت ضبط شد که پس از انجام این اقدامات مالک داروها به جریمه نقدی محکوم شد.

رضایی ابراز کرد: عرضه و توزیع تمامی داروهای مورد استفاده در صنعت مرغداری و دامداری باید از طریق چرخه مجاز و شرکت های پخش سراسری استانی و در نهایت توسط داروخانه های دامپزشکی و ارائه نسخه دکتر دامپزشک تحویل مرغدار و یا دامدار شوند.

رییس اداره دامپزشکی تفرش از همشهریان و دامپروران شهرستان خواست، به منظور خرید هر گونه داروی و مکمل دامی از مراکز فروش به تاریخ انقضا و لوگوی دامپزشکی دقت کرده و فاکتور خرید را از داوخانه مطالبه نمایند و همچنین در صورت مشاهده تخلف در پخش و عرضه این اقلام دارویی مراتب را به اداره ی شهرستان اطلاع رسانی کنند.