همزمان با دهه فجر صورت گرفت،

اجرای طرح رایحه خدمت توزیع برق استان مرکزی در اراک

مرکزی-کلمه نیوز-همزمان با دهه فجر ،طرح رایحه خدمت شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی در راستای تکریم ارباب رجوع در اراک اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق استان مرکزی، در این طرح، دیدار مستقیم و چهره به چهره با مردم شهرستان اراک با حضور مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت توزیع برق استان مرکزی وپاسخگویی به درخواست های مراجعین انجام شد.

اجرای این طرح ،خدمتی شایسته به شهروندان و مراجعین استان است و با برگزاری چنین برنامه هایی می توان پل های ارتباطی بهتری بین مردم و مسئولین جهت رفع مشکلات ایجاد کرد.

شرکت های توزیع برق پیشانی ارتباطی صنعت برق با مردم هستند و اجرای این برنامه ها در این شرکت ها نقش بسزایی در بهبود خدمت رسانی دارد.

همچنین به دنبال اجرای این طرح، دیدار با خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در برنامه قرار دارد.