مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی:

احداث ۵۲۲کیلومتر شبکه توزیع استان مرکزی در دولت سیزدهم

مرکزی-کلمه نیوز-مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت: ۵۲۲کیلومتر شبکه توزیع برق این استان در دولت سیزدهم ایجاد شده است.

محمود محمودی افزود: طول شبکه توزیع برق این استان در سال ۱۴۰۰ به ۲۰ هزار و ۶۳۴ کیلومتر رسید که این رقم هم اکنون به ۲۱ هزار و ۱۵۶ کیلومتر افزایش یافته است.

وی توسعه مرکز پایش هوشمند، مدیریت موثر بار در شرایط عادی و پیک، مدیریت موثر ولتاژ استاندارد، سرعت عمل در بررسی نتیجه و بازخورد عملیات گروه‌های اجرایی را از دیگر اقدامات این شرکت در دولت سیزدهم تاکنون عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی ادامه داد: تمام روستاهای بالای ۱۰ خانوار استان مرکزی برقدار هستند و ضریب نفوذ برق در مناطق شهری و روستایی ۱۰۰ درصد است و یک‌هزار و ۱۶۶ روستای این استان از نعمت برق برخوردارند.

محمودی بابیان اینکه تعداد مشترکین برق در استان مرکزی از ۷۶۸هزار مشترک به ۸۱۰هزار مشترک رسیده است، افزود: دردولت سیزدهم ۴۲هزارمشترک تاکنون به مشترکین برق این استان اضافه شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی با اشاره به اینکه تعدادپایه روشنایی معابر در سال ۱۴۰۰به میزان ۲۲هزار پایه بوده است،افزود: این تعداد هم اکنون با افزایش ۱۶ هزارو پایه به ۲۳هزارو ۶۰۰پایه رسیده است.

وی گفت:تعداد کنتورهای هوشمند نصب شده در استان در آغاز دولت سیزدهم ۱۳هزار کنتور بوده است که بانصب ۵۶هزار کنتور هوشمند این رقم تاکنون به ۶۹هزار کنتور هوشمند رسیده است.

محمودی یادآور شد: اجرای طرح بهارستان در ۷۰۰روستا،افزایش ۷۴۳مشترک کشاورزی و ۷۲۸مشترک صنعتی در دولت سیزدهم در استان مرکزی ،نصب ۱۷۰دستگاه کلید فشار متوسط ونصب ۱۲۸۳پست هوایی و زمینی از دیگر اقدامات صورت گرفته توزیع برق استان مرکزی در دولت سیزدهم بوده است.