لیست ائتلاف نخبگان ایران در استان فارس مشخص شد

فارس_ پس از مدتها بررسی رزومه افراد متقاضی حضور در لیست ائتلاف نخبگان ایران، در سه حوزه انتخابیه استان فارس به جمع بندی رسید.

کلمه نیوز_ محمد صادقی، دبیر ائتلاف نخبگان ایران در استان فارس در این خصوص گفت: با توجه به اهمیت به کارگیری مناسب سرمایه فکری برای توسعه و پیشرفت کشور و فرمایشات و حمایت‌های مقام معظم رهبری (دامت افاضاته) از جامعه نخبگان، لیست ائتلاف نخبگان ایران در بسیاری از حوزه های انتخابیه کشور ارائه شده است.

وی ادامه داد: به همین منظور رزومه متقاضیان حضور در لیست ائتلاف نخبگان ایران در استان فارس با دقت توسط شورای مرکزی استان بررسی و در چهار حوزه انتخابیه، به گزینه های مدنظر رسیدیم.

به گفته صادقی، در حوزه انتخابیه شیراز و زرقان، سرلیست دکتر منصوره طاهری با کد انتخاباتی ۶۲۶ قرار گرفته و سه نفر دیگر شامل دکتر محمدرضا معصومی با کد انتخاباتی ۸۳۲، فرهاد استخر با کد انتخاباتی ۱۵۶ و کارشناس ارشد سجاد احصایی با کد انتخاباتی ۱۳۱ می شود.

دبیر ائتلاف نخبگان ایران در استان فارس درخصوص سه حوزه دیگر عنوان کرد: در حوزه انتخابیه جهرم و خفر دکتر عبدالرضا رحمانیان کوشککی، حوزه انتخابیه سپیدان و بیضا کارشناس ارشد محمد رحمانی و در حوزه انتخابیه اقلید دکتر سید سجاد موسوی در لیست ائتلاف نخبگان ایران در استان فارس قرار گرفتند.