رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان مرکزی :

ثبت ۸ سورتی عملیات هوایی موفق در سفرهای نوروزی امسال توسط اورژانس هوایی اراک

مرکزی-کلمه نیوز-رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان مرکزی گفت: در سفرهای نوروزی امسال اورژانس هوایی اراک ۸ سورتی عملیات هوایی موفق را به نام خود ثبت کرده است.

بهروز ایران‌نژاد افزود: طی ایام فوق ۴۸ نفر مسمویت با گاز مونواکسید کربن گزارش و ثبت شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تا امروز ۷/۲۹ درصد افزایش داشته است.

وی اظهار کرد: در طرح سفرهای نوروزی سال جاری ۱۲۰۷۹ تماس با مرکز فوریت های اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی توسط شهروندان برقرار شده است که از این تعداد ۳۶۴۸ تماس به ماموریت زمینی و ۸ مورد به ماموریت هوایی منجر شده است.

ایران نژاد ادامه داد: اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی از ۲۴ اسفندماه سال قبل به حالت آماده باش کامل درآمد و تا پایان روز ۲۵ فروردین سال جاری این آماده باش در سراسر استان برقرار است.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان مرکزی ابراز کرد: تعداد مأموریت ترافیکی سال جاری ۷۶۰مورد ثبت شده است که نسبت به مدت مشابه ۴/۵درصد کاهش داشته است .