رئیس اداره دامپزشکی شازند:

توقیف دو دستگاه خودرو حامل دام سبک غیرمجاز در شهرستان شازند

مرکزی-کلمه نیوز-رئیس اداره دامپزشکی شازند گفت: با هوشیاری بازرسین اداره دامپزشکی شهرستان شازند دو دستگاه خودروی غیر مجاز و قاچاق حامل دام سبک در استان مرکزی توقیف شد.

دکتر معینی مقدم رییس اداره دامپزشکی این شهرستان در این خصوص گفت: در جریان تعطیلات نوروزی سال جاری دو خودروی حمل دام زنده که اقدام به جابجایی دام در مبادی شهرستان شازند به صورت غیر مجاز و بدون گواهی بهداشتی قرنطینه ای دامپزشکی نموده بودند توقیف شدند.

وی گفت:این دو خودرو که در مجموع تعداد ۱۷۴ راس دام سبک را از مبدا یکی از استان های مجاور منتقل می کردند توسط بازرسین دامپزشکی این شهرستان شناسایی و با همکاری نیروی انتظامی توقیف شده و بلافاصله پس از تشکیل پرونده به تعزیرات ارجاع داده شد.

دکتر معینی مقدم در ادامه افزود:هرگونه حمل ونقل دام فاقد مجوز بهداشتی قرنطینه ای دامپزشکی ممنوع بوده و در صورت مشاهده موارد تخلف با هماهنگی و مکاتبات اجرا شده با نیروی انتظامی شهرستان نسبت به توقیف خودرو و دام های مذکور اقدام خواهد شد.

رئیس اداره دامپزشکی شازند از دامداران خواست برای پیشگیری از شیوع بیماری های دامی، از جابجایی دام زنده بدون گواهی بهداشتی خودداری و نسبت به اخذ مجوز حمل بهداشتی قرنطینه ای دامپزشکی اقدام و همچنین تخلفات بهداشتی حوزه دام و طیور را به سامانه ۱۵۱۲ دامپزشکی اطلاع رسانی کنند.