معاون اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی؛

شروع پروژه های جدید ورزشی منوط به داشتن شرایط لازم است

مرکزی-کلمه نیوز-معاون اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی گفت: شروع پروژه های جدید منوط به داشتن شرایط لازم و تصویب کمیته برنامه ریزی شهرستان می‌باشد.

مسیح قاائم مقامی در دیدار دهیار و رئیس شورای اسلامی روستای قاسم آباد از توابع شهرستان اراک، افزود: در خصوص رفع کمبود فضاهای ورزشی این منطقه باید شرایط لازم مهیا و کمیته برنامه ریزی شهرستان آن پروژه ها را تصویب نماید.

معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی اظهارداشت : شروع پروژه های جدید منوط به داشتن شرایط لازم و تصویب کمیته برنامه ریزی شهرستان و قوانین و مقررات مربوطه میباشد.

وی افزود: همچنین با عنایت به سیاستهای کلی دولت تعریف پروژه جدید میبایست بررسی و مطابق قانون ، مقررات در اجرای طرحهای عمرانی صورت پذیرد و تسریع موضوع فوق از ظرفیت خیرین و کمکهای مردمی میسور میباشد .

قائم مقامی ابراز کرد : با عنایت به اینکه رسالت این اداره کل توجه به زیر ساختهای ورزشی همچنین ایجاد شور و نشاط اجتماعی با هدف سلامتی و تندرستی همشهریان عزیز در سراسر استان میباشد همزمان با تمامی استانهای کشور طرح آمایش سرزمین را در دستور کار قرارداده تا انشالله توازن توزیع اعتبارات و ملزومات ورزشی نسبت به پتانسیل و شرایط موجود هر منطقه صورت گیرد و باید بر نحوه اجرای آن نظارت دقیق شود و در دل آن به منظومه روستایی نیز توجه ویژه شود.

در ادامه این جلسه جمشیدی دهیار و برزگر رئیس شورای اسلامی روستای قاسم آباد، با توجه به پتانسیلهای ورزشی و استقبال خوب جوانان در راستای شور و نشاط اجتماعی احداث زمین چمن را در این منطقه خواستار شدند.