مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس:

سازمان های بین المللی به وظایف و وعده های خود در زمان سفر به استان ها عمل نمایید

فارس_ مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس گفت: سازمان های بین المللی به وظایف و وعده های خود در زمان سفر به استان ها عمل نمایید. 

کلمه نیوز_ در دیدار مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس با رئیس دفتر نمایندگی سازمان بین المللی مهاجرت در ایران، بهرنگ قربانی گفت: پناهندگان در جمهوری اسلامی از همان خدماتی (بهداشتی ، درمانی ، آموزشی و غیره )که شهروندان ایرانی استفاده می کند بهره میبرند و هیچ تفاوتی وجود ندارد.

وی افزود: در همین راستا مراکز درمانی و آموزشی ما جهت خدمت رسانی شایسته به پناهندگان هزینه های زیادی را متحمل میشوند که البته کمک هایی از طریق سازمان ملل انجام میشود ولی پاسخگوی نیازهای جامعه پناهندگان در استان نیست و نیازمند نگاه ویژه و تخصیص بودجه های بیشتری در حوزه آموزش و سلامت پناهندگان می‌باشد.

قربانی در ادامه خواستار توجه سازمان های بین المللی مستقر در ایران در زمینه بازگشت داوطلبانه و پایدار اتباع خارجی به کشورشان شد و گفت: ضمن ارائه خدمات مناسب به پناهندگان در زمان حضور در کشور ایران همزمان نیز باید زمینه توانمند سازی این افراد جهت بازگشت به کشورشان نیز دنبال شود.

وی در آخر تاکید کرد: سازمان های بین المللی به وظایف و وعده های خود در زمان حضور در استان ها بر اساس نیازمندی ها و اولویت های تعریف شده تا زمان حصول نتیجه پیگیر بوده و عمل نمایند.

خانم لالینی ویراسامی رئیس دفتر نمایندگی سازمان بین المللی مهاجرت سازمان ملل در سفر به شیراز گفت: خدمات دولت جمهوری اسلامی به پناهندگان با توجه به حجم گسترده حضور این افراد در کشور در دنیا بی نظیر است.

وی افزود: من و همکارانم در کشورهای زیادی خدمت کردیم و حجم و نوع خدمات به پناهندگان را از نزدیک مشاهده کردیم ولی توجه دولت جمهوری اسلامی به پناهندگان در کشور ایران واقعا بی نظیر بوده و در هیچ کشوری این حجم از خدمات را با توجه به محدودیت های موجود ندیدیم و این موضوع به دفعات در جلسات عنوان شده است.

خانم لالینی ویراسامی با توجه به ارائه اولویت ها و نیازهای استان فارس توسط مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس اضافه کرد: از زمان بازگشت به تهران تمام درخواست ها و نیاز های استان فارس به تناسب اولویت با برنامه زمانبندی مناسب انجام خواهد شد.