تیپ بابا پنجعلیِ پایتخت در جشن تولد طهماسب

گروه فرهنگی: در ادامه تصویری جالب از تیپ و چهره جدید علیرضا خمسه، بازیگر نقش بابا پنجعلی سریال پایتخت را در در مراسم خصوصی تولد ایرج طهماسب مشاهده خواهید کرد.      

گروه فرهنگی: در ادامه تصویری جالب از تیپ و چهره جدید علیرضا خمسه، بازیگر نقش بابا پنجعلی سریال پایتخت را در در مراسم خصوصی تولد ایرج طهماسب مشاهده خواهید کرد.

 
 

تیپ بابا پنجعلیِ پایتخت در جشن تولد ایرج طهماسب
تیپ بابا پنجعلیِ پایتخت در جشن تولد ایرج طهماسب