طعنه تندبه داوری شهاب‌حسینی در جشنواره فجر

گروه فرهنگی: انتخاب شهاب حسینی به عنوان یکی از اعضای هیات انتخاب جشنواره فیلم فجر با واکنش منفی برخی منتقدان مواجه شده، پوریا ذوالفقاری با این استوری و یادآوری این ویدئو طعنه تندی به شهاب حسینی و جشنواره فجر زده. این ویدئو طعنه تندی به شهاب حسینی و جشنواره فجر زده است. ……

گروه فرهنگی: انتخاب شهاب حسینی به عنوان یکی از اعضای هیات انتخاب جشنواره فیلم فجر با واکنش منفی برخی منتقدان مواجه شده، پوریا ذوالفقاری با این استوری و یادآوری این ویدئو طعنه تندی به شهاب حسینی و جشنواره فجر زده.

این ویدئو طعنه تندی به شهاب حسینی و جشنواره فجر زده است.
……